Dokumenti

Na ovoj strani možete pronaći sva bitna dokumenta vezana za pristupanje našem klubu.
U padajućem meniju se nalaze sve informacije vezane za registraciju, lekarski pregled, kao i pravilnik našeg kluba.